Tvister, retssager, inkasso og konflikter


Hvis du oplever, at tingene ikke går din vej, kan det blive nødvendigt at tvinge en løsning igennem. Både mennesker og virksomheder kan, uden at de selv ønsker det, komme i en situation, hvor det er nødvendigt at få enten et nævn, en domstol eller voldgiftsret til at træffe den endelige afgørelse.

Tvisterne kan være mangeartede. Du kan være blevet snydt i en handel eller din virksomhed kan have en kunde eller samarbejdspartner, der enten ikke betaler eller på anden måde ikke lever op til sine forpligtelser. Måske er det tilstrækkeligt at indlede en inkassoprosses.

Advokat Morten Hohn har stor erfaring som procesførende advokat både ved domstolene og nedsatte voldgiftsretter. Herudover er advokat Morten Hohn uddannet certificeret voldgiftsdommer.

Måske har din virksomhed tegnet en retshjælpsforsikring, der dækker dine advokatudgifter. Kontakt mig for en snak om din sag. Inden vi går videre, har du for det første min vurdering af, om det er en sag der kan føres og du får også et overblik over de omkostninger sagen kan medføre.