Erhvervslejeret - rådgivning til lejere og udlejere


Skal du som ejer af en ejendom leje den ud eller skal du som virksomhed leje et lokale til din virksomhed, anbefaler jeg hjælp fra en dygtig advokat, der kan sin lejeret. Lejeret er juridisk et meget kompliceret område og der er mange faldgruber. Vælg derfor en af de bedste med stor erfaring. Advokat Morten Hohn har mere end 10 års erfaring med erhvervslejeret.

En lejeaftale er vigtig og ofte meget langvarig kontrakt, og det er vigtigt, at den god og hensigtsmæssig for både lejere og udlejere.

Kontrakten handler selvfølgelig om jura, men langt mere handler den om forretning. Det kræver stor forståelse for både juraen og forretningen, at rådgive om lejeret. Uanset om jeg rådgiver lejere eller udlejere, er min rådgivning helhedsorienteret og fokuseret på det tætte samarbejde der skal bestå mellem en lejer og en udlejer.

Er du lejer, kan jeg eksempelvis hjælpe dig med følgende:

 • Forhandling i forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt eller regulering af en eksisterende kontakt ved genforhandling.
 • Kontrol og verificering af drifts- og forbrugsregnskaber
 • Hjælp til at vurdere, om din udlejer kræver for mange tillægsydelser eller forespørgsler til udlejer om ombygninger, vedligeholdelse og fornyelse etc. Ofte kan en del af dine omkostninger blive pålagt udlejer.
 • Markedslejeregulering: Betaler du mere end dine naboer og ligger dermed over markedslejen, kan jeg hjælpe dig med at kræve lejen reguleret enten ved forhandling eller i yderste konsekvens ved domstolene.
 • Bistand i forbindelse med ind- eller udflytning, særligt økonomiske krav fra udlejer.
 • Misligholder udlejer sine forpligtelser over for dig som lejer, bør du have din advokat med på råd.

Se mine priser her.

Er du udlejer, kan jeg eksempelvis hjælpe dig med følgende:

 • Udarbejdelse af nye lejekontrakter, enten konkret til en specifik lejer eller som en standard du selv kan tilpasse flere lejere i en ejendom.
 • Udarbejdelse og verificering af drifts- og forbrugsregnskaber.
 • Optimering af din ejendom og kontrakterne.
 • Bistand i forbindelse med ind- og udflytning, herunder korrekt opgørelse af lejers forpligtelser.
 • Hjælp til besvarelse af forskellige lejer henvendelser vedrørende eksempelvis regulering af lejen, ændring af vilkår, genforhandling, forespørgsler om ombygninger, vedligeholdelse og fornyelse etc.
 • Markedslejeregulering: Betaler din lejer en leje der ligger under markedslejen, kan jeg hjælpe dig med at kræve lejen reguleret enten ved forhandling eller i yderste konsekvens ved domstolene.
 • Misligholder din lejer sine forpligtelser enten ved for sen eller ingen betaling eller anden misligholdelse, skal du bruge en advokat til at hjælpe med at få skik på lejeforholdet igen.


Kontakt mig gerne uforpligtende for en vurdering af om jeg kan hjælpe dig. Min bistand koster først når vi er enige om arbejdets omfang og de mulige resultater. Jeg giver gerne faste tilbud typisk baseret på bestemte milestones og hvor efter vi sammen vurderer, om det er værd at bruge flere penge.