Straffesager


Bliver du involveret i en straffesag, enten som offer for en forbrydelse eller som sigtet, er det en god ide at få hjælp af en advokat.

Hvis du er offer, kan du sædvanligvis få tildelt en bistandsadvokat, der skal hjælpe dig med at gøre et erstatningskrav op over for den tiltalte, eller efter lov om erstatning til ofre. Politiet og domstolene har pligt til at vejlede dig, og retterne tildeler opgaverne til en gruppe advokater efter tur. Har du et særligt ønske til hvilken advokat der skal hjælpe dig, kan du bede om en bestemt advokat. Husk derfor at bede om den advokat, du føler der bedst kan hjælpe dig.

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det oplagt at drøfte sagen med en advokat. Uanset anklagen, kan du føle dig tryg ved at drøfte sagen med din advokat, da denne har tavshedspligt. Sammen med din advokat skal du lægge en strategi for enten at blive frifundet eller at få den mildeste straf muligt.

Danske straffesager er ikke som på film, og Politiet og Anklagemyndigheden rejser kun de sager, de enten er meget overbeviste om, at de kan vinde, eller som er principielle for dem. Det er dog ikke det samme, som at du ikke kan vinde din sag. Skyldsspørgsmålet afgøres typisk af en domsmandsret og det er Politiets og Anklagemyndighedens opgave, at bevise, at du faktisk er skyldig. Det kan vise sig vanskeligere end først antaget, hvorfor det er vigtigt at have en god forsvarsadvokat.

Straffesager behøver ikke at være mord, voldtægt og bedrag, men kan også handle om mindre og mere ”almindelige” forbrydelser eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, narkotikalovgivningen eller anden særlovgivning. Virksomheder og deres ejer eller virksomhedens ledelse kan også blive  involveret i en straffesag.