Fremtidsfuldmagt


En fremtidsfuldmagt er din og din families sikkerhed. Bliver du ramt af sygdom, demens eller på anden måde ikke er i stand til at handle på egne vegne, da vil en fremtidsfuldmagt være til stor gavn.

Med en fremtidsfuldmagt er du med til at sætte rammerne for, hvem der skal hjælpe dig i en sådan situation, samt hvilke rammer du ønsker de skal kunne handle under.


En fremtidsfuldmagt er din sikkerhed i perioder af livet, hvor du er mest sårbar. Derfor er det vigtigt, at den bliver udformet korrekt. Der skal tages beslutning om en række forhold og fuldmagten skal samtidig opfylde en række formkrav. Men vigtigst af alt: Den kan ikke laves på bagkant. 


Ofte hører jeg fremtidsfuldmagten omtalt som en sikkerhed, hvis du bliver ramt af demens. Men en fremtidsfuldmagt er ikke kun en sikkerhed i alderdommen eller i forhold til demens. Vi kan alle komme i situationer i løbet af vores liv, hvor vi grundet sygdom, ulykke eller lignende, ikke vil kunne varetage vores egne interesser. I en sådan situation, vil en fremtidsfuldmagt kunne sættes i kraft. Genvindes evnen til at tage vare på sig selv, da vil fremtidsfuldmagten kunne tages ud af kraft og blot ligge klar, hvis der igen skulle blive brug for den.  

I en fremtidsfuldmagt kan du tage stilling til, hvem der skal træffe beslutninger for dig og indenfor hvilke områder, samtidig kan du angive mere eller mindre detaljerede retningslinjer for dine fuldmægtige.

Der er flere faldgrupper og svære beslutninger, i forbindelse med udarbejdelsen af en fremtidsfuldmagt, end mange først antager. Jeg anbefaler derfor altid, at en fremtidsfuldmagt udfærdiges i samarbejde med en advokat.


Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale. Skulle du derefter ønske at udarbejde en fremtidsfuldmagt, så tager vi et møde, hvorpå vi gennemgår din situation samt dine ønsker. Jeg sørger for, at du bliver klædt godt på og får truffet, de for dig, rigtige beslutninger. Se mere om mine priser her.