Fast ejendom erhverv


Skal du eller din virksomhed købe nyt domicil, et ekstra lager eller udlejningsejendom, står I over for en stor opgave.


Har du ikke skrevet under endnu, kan du overveje at bruge mig som forhandler i forhold til mægler og Sælger. Jeg har god erfaring med at hjælpe mine klienter til et godt resultat.  

Bed mægler om, at indføje et sædvanligt ”finanserings- og advokatforbehold”, så kan du skrive under på købsaftalen. I erhvervsforhold gælder der ikke en almindelig fortrydelsesret.
 
Er købsaftalen underskrevet af både Køber og Sælger, sender mægleren alt materialet til både dig som køber og mig som din rådgiver.
 
Nu starter mit arbejde. Alt materiale gennemlæses. Herefter får du min vurdering på mail og vi drøfter de forskellige udfordringer, som jeg måske har fundet i min gennemgang. Drøftelserne tager vi enten via møde eller telefon. Jeg er rimelig fleksibel med tidspunktet for vores gennemgang.
 
Min opgave er ikke, at overbevise dig om, at du ikke skal købe ejendommen. Min opgave er, at du skal vide hvad du køber. Jeg plejer at sige, at man gerne må gøre en dårlig handel – hvis bare man ved, at den er dårlig. Det er overraskelsen, der er ubehagelig.  
 
Dukker der noget op i vores gennemgang, som du først efter min rådgivning forstår de fulde konsekvenser af, kan jeg som advokat, ved hjælp af det indføjede advokatforbehold, afvise at godkende handlen. En anden mulighed er, at vi sammen forhandler om at få ændret vilkårene.  
 
Hvad får du hos mig:  
Gennemgang af købsaftalen med tilhørende bilag, for eksempel tingbog med servitutter, oplysninger fra offentlige myndigheder herunder om forurening, anvendelsesbegrænsninger, forsikringsforhold osv.  
 
Jeg bistår med alle sædvanlige forhandlinger med mægler og banker, herunder formel godkendelse af handlen samt meddelelse til banken om frigivelse af købesummen til Sælgeren.  
 
Når handlen er godkendt, skal ejerskiftet tinglyses. De fleste mæglere forestår disse registreringer, og jeg hjælper dig fortsat, så vi sikrer, at tinglysningen er korrekt. Kontrol af mæglers arbejde er med i min pris. Skulle opgaven med at tinglyse overdragelsen være pålagt dig som Køber, ligger det ud over mit honorar. Se mine priser her.  
 
Når du flytter ind, foretages der aflæsninger af målere m.v., og der foretages regulering af omkostninger som Køber og Sælger skylder hinanden. Her foretages også mellemregning af ejendommens skatter og afgifter m.fl. Jeg hjælper med at gennemgå refusionsopgørelsen og sikrer, at det sidste regnestykke gøres rigtigt op. Kontrol af mæglers arbejde er med i min pris. Skulle opgaven med at udarbejde refusionsopgørelsen være pålagt dig som Køber, ligger det ud over mit honorar.   
 
Min rådgivning omfatter ikke forhold vedrørende finansiering herunder rådgivning om ejerskiftelån, kurssikring eller evt. gældsovertagelse, da stort set alle får rådgivning herom via deres bank.

Er der tale om en udlejningsejendom, indeholder min gennemgang aldrig en due diligence af lejekontrakter mm., da dette arbejde kun udføres efter medgået tid.