Lovpligtige oplysninger


Forretningsidentitet, forsikring og ansvar mm. 
Min virksomhed drives under CVR-nummer er: 34 10 94 00, og virksomhedens registrede navn er EN-ADVOKAT.DK - Advokat Morten Hohn.

Endvidere er jeg forpligtet til at oplyse dig, at min advokatvirksomhed drives som en personligt ejet virksomhed fra adressen Gunhilds Plads 8, 7100 Vejle. Jeg kan kontaktes på telefonnummer + 45 30 45 35 63 og på e-mailadressen morten@en-advokat.dk 


Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Endvidere er jeg medlem af branche organisationen Danske Advokater. I henhold til gældende regler, er jeg forsikret via Söderberg & Partners Danmark II A/S hos HDI Danmark, police nr. 156-08298263-30031. Der er tegnet både den lovpligtige ansvarsforsikring samt den særlige garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Interessekonflikter
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, skal jeg ved sagens modtagelse undersøge, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre mig i at modtage sagen.

Klageadgang og tilsyn
Hvis du ønsker at klage enten over min afregning eller min adfærd, kan du klage til Advokatsamfundet. Klage fremsendes til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om hvordan klager og hente en formular på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Endelig er jeg omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.  

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.