Lovpligtige oplysninger


Forretningsidentitet, forsikring og ansvar mm. 
Min virksomhed drives under CVR-nummer er: 34 10 94 00, og virksomhedens registrede navn er EN-ADVOKAT.DK - Advokat Morten Hohn.

Endvidere er jeg forpligtet til at oplyse dig, at min advokatvirksomhed drives som en personligt ejet virksomhed fra adressen Gunhilds Plads 8, 7100 Vejle. Jeg kan kontaktes på telefonnummer + 45 30 45 35 63 og på e-mailadressen morten@en-advokat.dk 


Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Endvidere er jeg medlem af branche organisationen Danske Advokater. I henhold til gældende regler, er jeg forsikret via Söderberg & Partners Danmark II A/S hos HDI Danmark, police nr. 156-08298263-30031. Der er tegnet både den lovpligtige ansvarsforsikring samt den særlige garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Interessekonflikter
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, skal jeg ved sagens modtagelse undersøge, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre mig i at modtage sagen.

Klageadgang og tilsyn
Hvis du ønsker at klage enten over min afregning eller min adfærd, kan du klage til Advokatnævnet, som er en del af Advokatsamfundet. Klage fremsendes til Advokatnævnet på postkasse@advokatnaevnet.dk

Du kan læse mere om hvordan du klager på Advokatnævnets hjemmeside:  www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/.

Endelig er jeg omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.  

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.