Vilkår


Som advokat skal jeg afgive en række forskellige oplysninger om dels min virksomhed, etiske regler, klageadgang, persondata og øvrige forretningsvilkår.

Du kan læse de forskellige oplysninger i de enkelte afsnit her på siden.

Under Samhandelsvilkår kan du læse om hvordan vores samarbejde fungerer.

I afsnittet Lovpligtige oplysninger kan du finde fakta om min virksomhed, etiske regler, klageadgang osv.

De to faneblade om Hvidvask og Persondata indeholder en række af de oplysninger, som jeg er forpligtet til at afgive vedrørende de to emner.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.